Αναρτήσεις

Χριστούγεννα 2014

Χριστουγεννιάτικες κάρτες, ημερολόγια και αρωματικά κεριά.

Να συγχωρούμε τους άλλους

Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

Τοπικοί προσδιορισμοί - Η ζωή σε άλλους τόπους

Τα μέρη του φυτού - φε1

Σύγκριση -Διάταξη κλασμάτων

Ισοδύναμα κλάσματα

Ζωγραφίζοντας μοτίβα

Το κύτταρο - φε2

Αιολική γη - Η ζωή σε άλλους τόπους

Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης

Χαρακτηριστικά της ζωής - φε1

Αιτιολογικές προτάσεις- Επιχειρηματολογικά κείμενα - Η ζωή σε άλλους τόπους

Σπίτι μας είναι η γη - Η ζωή σε άλλους τόπους

Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

Εδώ η τέλεια πίτσα... (παιχνίδι με τα κλάσματα)

Η Φιλική Εταιρεία

Κλάσματα (ομώνυμα - ετερώνυμα) και μεικτοί αριθμοί

Αυτόχθονες λαοί - Η ζωή σε άλλους τόπους

Οι αγώνες των Σουλιωτών

Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων

Ποιήματα με ζωγραφιές σε μικρά παιδιά - Η ζωή σε άλλους τόπους