Χριστούγεννα 20141. Κάνουμε διπλό κλικ πάνω σε οποιαδήποτε σημείο του πίνακα.

2. Γράφουμε μόνο το μικρό μας όνομα και αφήνουμε το μήνυμά μας.


Το δέντρο μας! 


Σχόλια