Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

Σχόλια