Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου - ο Διονύσιος Σολωμός
Π. Ζωγράφος, Η πολιορκία του Μεσολογγίου, Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη


πηγή: 8ο Δημοτικό Νάουσας
Σχόλια