Διάθλαση του φωτός - φε1 (παρουσιάσεις)

Δημιουργός: Γ. Ζερβός
πηγή: "..τα βλέπει η έκτη και γελά''Σχόλια