Οι κάτοικοι και κράτη της Αφρικήςκλικ στην εικόνα για να δεις τις εφαρμογέςhttp://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10656/


Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής - Ανατολική Αφρική - κλικ

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής - Δυτική Αφρική - κλικ

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής - Βόρεια Αφρική - κλικ 

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής - Νότια Αφρική - κλικ 

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής - Κεντρική Αφρική -κλικ

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής - Οικονομική εκμετάλλευση των Αφρικανών - κλικ


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ (παιχνίδι)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ  ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ  (παιχνίδι)


ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ (παιχνίδι με χρόνο)


πηγή 1 - πηγή 2


Σχόλια