Αξονική συμμετρία


κλικ στην εικόνα για να δεις τις εφαρμογές


http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM101/467/3101,12480/Σχόλια