Βρίσκω το εμβαδό του παραλληλογράμμουκλικ στην εικόνα για να δεις τις εφαρμογέςhttp://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM101/467/3101,12482/

Δημιουργός: Γ. ΦερεντίνοςΣχόλια